loader
 
 
GI-AIRSOFT WEBKATALÓGUS
+36-70-620-7074
info@gi-airsoft.com
Kosár tartalma: (0) 0 Ft 
TAWOR X95 IWI  FDE  SPORT PUSKA .223 REM | Cikkszám: X95FDE | Ár: 1200000 Ft.
AREX REX ZERO COMBAT PISZTOLY 9X19 PARA | Cikkszám: REX ZERO CB | Ár: 250000 Ft.
DIAMONDBACK PCC SPORT PUSKA 9X19 | Cikkszám: 1417 | Ár: 560000 Ft.
FÉG P9RKF BARNA GÁZ-RIASZTÓ PISZTOLY | Cikkszám: FÉG-P9RKF-T | Ár: 150000 Ft.
AMMO UP 36 HÜVELY SZEDŐ GOLYÓS | Cikkszám: A8003 | Ár: 350000 Ft.
AK KARABÉLY RADOM PIONEER SPORTER SPORT PUSKA  7,62X39 | Cikkszám: RADOM2 | Ár: 480000 Ft.
PISZTOLYTOK OPEN TOP KYDEX GLOCK 19 | Cikkszám: BT-KOG19 | Ár: 12000 Ft.
SHILBA STORMAX 200 VARIO  TAKTIKAI LÁMPA | Cikkszám: 152922 | Ár: 16000 Ft.
BB LÖVEDÉK 0,50 1000 SPECNA ARMS | Cikkszám: SPE-16-027230-00 | Ár: 7000 Ft.

     TERMÉKEK 

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A G.I. - Film Kft. (a továbbiakban szolgáltató vagy adatkezelő) mint adatkezelő és az oldal üzemeltetője látogatóit és felhasználóit a következőkről tájékoztatja:
A szolgáltató az oldal (gi-airsoft.com) működése során adatkezelést végez a megfelelő szolgáltatás nyújtása érdekében.
A szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak, valamint a 2011. évi CXII. törvénynek ( Info tv.) kíván megfelelni.


1. A szolgáltatóról:

Név: G.I. – Film Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Illatos út 11/b
Cégjegyzékszám: 01-09-935424
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22605249-2-43
Telefonszám: +36 70 620 7074
E-mail: info@gi-airsoft.com

Társaságunk megkeresése az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben szintén a fenti elérhetőségeken lehetséges.

2. Fogalommeghatározások:

 személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; az azonosítható vagy azonosított természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító. Például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely műveletek összessége, automatizálástól függetlenül. Tehát a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása. Ezzel az érintett nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítést kifejező cselekedettel jelzi, hogy hozzájárulását adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését a jogszabályoknak megfelelően és az alábbi elvek szerint végzi:
Az adatkezelés jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon történik.
Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
Az adatok kezelésének célja csak a szükséges mértékű és releváns lehet.
Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden célszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítése történjen meg.

Az adatvédelem elveinek alkalmazása minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre megtörténik.

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja a megfelelő szolgáltatások nyújtása.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Ezekről ügyfeleinket külön értesítjük.
A látogatók és a felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. Felhasználó esetében az adatkezelő a rendszerből törli a felhasználó valamennyi személyes adatát.

5. Adatkezelések:

5.1 A honlap használata során kezelt adatok és kezelésük célja:

5.1.1 A Cookie-k meghatározása:

Cookie-k (sütik): A honlap látogatóinak lehetőségük van annak beállítására, hogy az milyen típusú cookie-kat használhat. A cookie olyan információ, amelyeket a meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen. A cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználóról és eszközeikről, valamint megjegyzik az egyéni beállításokat. Ez az információs csomag tárolásra kerül a felhasználó eszközén: ezt visszaolvasva a szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal a megfelelő tartalom érdekében.
Ez a szolgáltatás teszi lehetővé, hogy a honlap a már végrehajtott beállításoknak megfelelően jelenjen meg: így megkönnyítve a honlap használatát és nyújtson minőségi szolgáltatást, felhasználói élményt.

5.1.2 Szükséges cookie-k (az oldal megfelelő működéséhez szükségesek):

ci_session
- egyedi azonosító, IP-cím, felhasználói eszköz, nyelvi beállítás - A honlap felhasználói fiókjának biztonsága, a vásárlói kosár és figyelmeztetés ablak megfelelő működése érdekében szükséges.

Az érintettek köre: A honlap felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: A felhasználó munkamenetének lezárásáig tartó időszak.

5.1.3 Harmadik féltől származó külső sütik (választható):

Google Analytics
- A weboldal teljesítményének mérésére és használatára létrehozott cookie-kat használ: ez a szolgáltatás számára értelmezhető információkat (karaktersorok) tartalmaz. - A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon.
A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva [https://support.google.com/analytics/answer/6004245] olvashat.
A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is. A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére a böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

Az érintettek köre: A honlap felhasználói.
Az adatok megismerésére jogosultak: A Google Analytics szolgáltatás által kezelt adatok megismerésére kizárólag erre feljogosított munkatársaink jogosultak.
Az adatkezelés időtartama: A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

5.2 A regisztáció során megadott adatok és kezelésük célja:

- felhasználónév és jelszó - A felhasználó fiókjának biztonsága.
- vezetéknév és keresztnév - A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a számla kiállításához szükséges.
- e-mail cím; telefonszám - Kapcsolattartás a felhasználóval.
- számlázási név és cím - A vásárlás és a fizetés megfelelő dokumentálása, a számla szabáéyszerű kiállítása.
- szállítási név és cím - A házhozszállítás megvalósulásának feltétele.

Az érintettek köre: A webkatalógusban regisztrált összes felhasználó.
Az adatok megismerésére jogosultak: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, az érintettek jogainak tiszteletben tartásával.
Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig. Ez alól kivételt képez a vásárlásokhoz szükséges adatok, melyeket a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján minimum 8 évig meg kell őrizni.

6. Az érintettek jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ez a helyzet fenn áll, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-az adatkezelés céljai;
-az érintett személyes adatok kategóriái;
-azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
-a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
-az érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
-panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
-ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
-az automatizált döntéshozatal ténye, a profilalkotást is beleértve.

A hozzáféréshez való jog gyakorlása a megadott elérhetőségeken keresztül történhet. A felhasználó kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, ( legfeljebb 30 napon belül,) a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

6.2 Helyesbítés joga:

Az felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti a hiányos adatok kiegészítését. A helyesbítéshez való jog gyakorlása a megadott elérhetőségeken keresztül történhet.

6.3 Törléshez való jog:

Az felhasználó jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül, ( legfeljebb 30 napon belül,) az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A törléshez való jog gyakorlása a megadott elérhetőségeken keresztül történhet.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az felhasználó kérésére az adatkezelő korlátozza az adatok kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

6.5 Adathordozáshoz való jog:

A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ezen felül jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga:

A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. Ez aló kivételt képez, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga:

A felhasználó jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7. Jogorvoslati lehetőségek:

Jogai megsértése esetén a felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén a felhasználó jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11
Honlap: https://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu